sähköautolaturi

Saisiko sähkö­auton lataus­pisteen rakentaa oma­kustanteisesti?

Kukaan ei halua tehdä harmillisia päätöksiä. Niitä kuitenkin pitää tehdä jo lähitulevaisuudessa jos haluamme vaikuttaa päästöihin.

Yksi tapa vaikuttaa päästöihin on lisätä sähköautojen määrää. Hallituksen toiveena olisi 250 000 sähköautoa liikenteeseen vuoteen 2030 mennessä.

Sähköautojen yleistymisen esteitä on kuitenkin vielä useita, kuten esimerkiksi autojen toimintamatka ja hinta.

Sähköautoja saattaa sen lisäksi leimata vanha ajattelumalli. “jos minä en hyödy, niin kukaan ei hyödy.”

Useat Sähköautoilijat ovat ihmetelleet, miksi taloyhtiöt suhtautuvat nihkeästi sähköautojen ja lataushybridien lataukseen taloyhtiöiden parkkipaikoilla.

Kysymys koskee usein taloyhtiöiden sitovia yhdenvertaisuusperiaatteita.

Sähkö tai hybridiauton omistajalle on tärkeää, että auto voi olla latauksessa yön yli, jotta akku on täynnä kun aamulla lähtee ajamaan.

Nykyisin se onnistuu vain, jos asuu omakotitalossa.

Taloyhtiöillä on usein parkkipaikkoja, joissa on lämmitystolpat, mutta niiden kapasiteetti on rajoitettu niin, että sähköauton lataus ei täysin onnistu.

”Ladattavalle hybridille se voi riittää, mutta ei sähköautolle. Niistä saa noin kaksi tuntia kerrallaan 8–10 ampeerin kuormalla yksivaihdesähköä”, sanoo Sähköautoilijat ry:n puheenjohtaja, teollisuusneuvos Kari Kallonen. Hän on myös Tesla Club Finlandin puheenjohtaja.

Kallonen pyrkii edistämään sähköautoilua Suomessa.

Kallosen mukaan sähköautoille voisi rakentaa tolppia, joista saisi tehokkaammin sähköä, tai jo paikallaan olevia tolppia voitaisiin muunnella.

Taloyhtiö ei ehkä kuitenkaan uskalla ryhtyä tähän, sillä yhdenvertaisuusperiaatteen takia se voisi johtaa katastrofiin taloyhtiön kannalta.

”Taloyhtiössä asukkaiden pitäisi olla yksimielisiä siitä, rakennetaanko niitä latauspisteitä. Sitten tulee kysymys, että miksi sähköautoilijoille rakennettaisiin niitä, kun ei polttomoottoriautoilijoillekaan mitään rakenneta”, Kallonen sanoo.

Suuria kuluja joidenkin tolppien muuttaminen ei useissa tapauksissa Kallosen mukaan taloyhtiölle toisi.

Kulujen suuruus riippuu siitä, mitä joudutaan tekemään. Esimerkiksi maanrakennustyöt ja mahdollinen kaapelointi pihalle lisäävät kustannuksia.

KIINTEISTÖLIITON lakimies Virpi Heinosen mukaan täydellistä yksimielisyyttä taloyhtiössä ei aina tarvita.

”Kaikissa latauspisteiden hankintaa koskevissa tilanteissa asunto-osakeyhtiölaki ei edellytä kaikkien yhtiön osakkaiden yksimielisyyttä. Esimerkiksi jos yhtiön hallinnassa olevia autopaikkoja muutetaan latauspisteiksi vain olemassa olevan sähkökapasiteetin mahdollistama määrä, päätös ei edellytä kaikkien osakkaiden yksimielisyyttä.”

Kyse on Heinosen mukaan silloin tavanomaisena pidettävästä uudistuksesta. Kunhan maksurasitus säilyy kohtuullisena, asiasta voidaan päättää yhtiökokouksessa yksinkertaisella enemmistöllä, joka tarkoittaa yli puolta annetuista äänistä yhtiökokouksessa.

”Latauspisteiden rakentaminen toteutetaan silloin vastikevaroin. Tämän jälkeen yhtiö vuokraa latauspisteellisiä autopaikkoja yhtiössä asuville sähköauton tai lataushybridin hankkineille henkilöille”, Heinonen kertoo.

Lue koko artikkeli Helsingin sanomista.